Projekt

Ett urval av våra projekt

OMBYGGNAD OCH INREDNING AV KONTOR

SJUKVÅRDSLOKALER

RESTAURERING AV HISTORISK BEBYGGELSE

BOSTÄDER

RESTAURANG OCH KONFERENSLOKALER

DETALJHANDEL OCH INDUSTRI

SKOLOR OCH IDROTTSHALLAR

KULTURELLA OCH SOCIALA PROJEKT

Om oss

Draken Arkitektur AB är ett mindre arkitektföretag med kontor i Gamla stan

Vi arbetar med projekt med varierande inriktning och storlek, huvudsakligen inom följande områden:

  • Restaurering av historisk bebyggelse
  • Sjukvårdslokaler i privat regi
  • Ombyggnad och inredning av kontor
  • Restaurang- och konferenslokaler
  • Bostäder i olika former
  • Skolor och idrottshallar
  • Detaljhandel och industri
  • Kulturella och sociala projekt

Våra uppdragsgivare är allt från små till stora företag, stiftelser, kommuner och privatpersoner,varav många är återkommande beställare som vi har haft ett långvarigt samarbete med. Vår vilja och målsättning är att medverka och ha en aktiv roll från tidigt idé- och programarbete, fram genom hela projektet, till inredning och inflyttning. Med det samarbete vi har med ett antal arkitekter, tekniska konsulter och projektledare tillgodoser vi de önskemål och krav på resurser och övergripande helhetssyn som är förutsättningen för ett väl genomfört projekt.

Läs mer om vår arkitektursyn, intentioner och arbetssätt på undersidorna för respektive projektområde.

Kontakt

Här är vi som arbetar på Draken Arkitektur

Magnus Barr

Arkitekt SAR/MSA

Jakob Nobel

Arkitekt MSA

Stefan Karlsson

Arkitekt MSA

Draken Arkitektur AB Skeppsbron 28 111 30 Stockholm  08-233700  www.drakenarkitektur.se